Dr.Juan Uría González-Tova
93 8816500 juan.uriagt@gmail.com
prostics
Que es la Hiperplasia benigna de prostata ?
Quina es la causa?
Quins símptomes produeix?
Com es diagnostica ?
Com es pot tractar ?