Dr.Juan Uría González-Tova
93 8816500 juan.uriagt@gmail.com

Horaris:

Clínica de Vic

Dimarts i Dijous de 17 a 20 hores

Altres hores convingudes

902 48 22 11 – 93886 19 99

clinicavic

Ripoll

Hores convingudes

609 318137