Dr.Juan Uría González-Tova
93 8816500 juan.uriagt@gmail.com

leocEl mètode de LEOC consisteix en la fragmentació de la litiasi mitjançant l’aplicació d’ones dexoc generades i aplicades externament,és a dir, fora del cos.
Actualment és el mètode d’elecció per al tractament de lalitiasi allotjada a qualsevol nivell de la viaurinària.
La nostra unitat disposa d’un modern i funcional equip de localització radiològica i ecogràfica i energia electromagnèticad’alta pressió que permet un tractament ambulatori de la litiasi urinària.

Informació d’interès per als pacients:

La litotrípsia extracorpòria per ones de xoc és un tractament no invasiu basat en l’emissió d’unes ones de xoc que
trenquen els càlculs renals o càlculs biliars. L’impacte d’aquesta energia sobre el càlcul aconsegueix que aquestes fragmenti i que els petits elements resultants siguin eliminats a través de l’orina.

Què són les ones de xoc?

La introducció de la litotrípsia extracorpòria per ones de xoc (LEOC) ha significat la possibilitat de fragmentar
els càlculs allotjats en qualsevol tram de l’aparell urinari mitjançant una energia generada i aplicada externament al cos
humà, perquè així puguin ser expulsats espontàniament.

Quins avantatges té aquest tipus de tractament?

No és necessari utilitzar el bisturí.El tractament és ambulatori, cosa que permet que no sigui necessària l’hospitalització ni la convalescència.Per norma general no és necessària l’anestèsia.Es pot utilitzar en pacients amb patologia cardíaca.